Samen Kerst 2017

Met kerst vieren we de geboorte van Jezus.
Als we kijken naar Jezus’ leven op aarde dan zien we dat Hij op allerlei manieren Zijn liefde toonde.
Twee van die manieren vormen dit jaar de kern van Samen Kerst.

Dienen
Jezus kwam niet naar de aarde om gediend te worden maar om te dienen, uit liefde.
Om die liefde zichtbaar te maken zullen we ook dit jaar op zaterdag 16 december
aan de slag gaan om de mensen in onze omgeving te dienen.
Dit kan door allerlei praktische klussen of bijvoorbeeld het brengen van een bezoekje.
Aanmelden kan hier op de website of via de betrokken kerken.

Maaltijd
In de Bijbel staan veel voorbeelden van Jezus die de maaltijd hield met mensen.
En dan juist die mensen die je niet in de synagoge aantrof.
Daarom hebben we er dit jaar voor gekozen om een maaltijd (in plaats van een kerstdienst) te organiseren.
Deze maaltijd is bedoeld voor de mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan
(en die we dus ook niet in onze kerstdienst zouden zien) en een ieder die wel wat gezelligheid kan gebruiken zo vlak voor de kerst.
De maaltijd vindt plaats op zaterdag 23 december. Verder informatie hierover volgt nog.